×
Information
På dessa sidor presenteras kommunens föreningsbidrag och för de flesta bidragstyper tillåter vi att ansökan registeras direkt från denna sida. För de föreningar som önskar registera sina ansökningar direkt från den här sidan gäller att man måste ha tillgång till ett unikt användarnamn och ett lösenord, detta lämnas ut av Kultur- och fritidsförvaltningen.
Nyhet - Nytt bidragsssystem
Föreningar kan med giltigt användarnamn och lösenord söka bidrag direkt från denna sida. Inloggade föreningar ges även möjlighet att se statistikuppgifter för sina bidrag samt även se status för alla sina nuvarande och tidigare ansökningar.
Övriga bidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Grundbidrag (2020) 
 
Aktivitetbid (2020) 
15 februari och 15 augusti
Lok.bid förh (2020) 
15 april
Lok.bid övr (2020) 
 
Övriga bidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Försvarsorg (2020) 
 
Övriga bidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Scoutkårbidr (2020) 
15 april
Övriga bidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Samhällsför (2020)
 
Övriga bidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Utställning (2020) 
månaden efter avslutad utställning